Yasal,Yahudi Geleneği

Yasal,Yahudi Geleneği

Eski israil tarihi,İsrail in kimliğinin kazanılması ve yaratılması mücadelesinin tarihidir. İmansızlar tarafından kuşatılan ve kesin olarak tehdit altında
bulunan İsrailliler gerçek inançlarını korumak için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Töreler ve yasaların tümü işte bu temel çerçeve içinde ele alınmaktadır.
İlk yahudi seks yasası “tanrının seçtiği insanlar” dört büyük kötülükten korumaya çabaladı: Bir,nüfusun azalışı,erkek mülkiyet haklarının ihlali,yabancıların
yabancı adetlerinin buluşması ve dinsel inançlara başkaldırma. Böylece yasa tüm öteki cinsel etkinlikler pahasına,evlilikte birleşmeyiözendirdi ve komşu
kabileler arasında yaygın olarak görülen ve üretime yol açmayan seksin çeşitli biçimlerini yasakladı. Döllenmenin kabul edilmeyişi,anti-sosyal bir tutumu
gösterdi ve bütün topluma
gücendirdi. Irza geçme,zzina ve gayrimeşru gebelikler,karılarını ve kızlarını kişisel mülk gibi değerlendiren ve onlara verilen
herhangi bir hasar karşılığında tazminat isteyen erkeklerin bireysel haklarını çiğneme anlamı taşıyordu. Eşcinsel davranış ve hayvanlarla cinsel ilişki,
yabancı Tanrılara tapınmayla birleştirildi. Böylece onlar putperesliğe ya da Kutsal Kitap ta adlandırıldığı gibi,Yahova nın kendisine karşı işlenen suçlara
bir örnek göstermiş oluyorlar. Doğal olarak,zaman içinde belli seks yasaları elendi ve değişen koşulların ışığında yeniden yorumlandı. Her şeye karşın,sekse
karşın,sekse karşı genel yasal Yahudi tutumu ,İsa nın zamanında bile değişmeden kaldı.

  Escort

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir